سودوکست شماره ۴ - مفاهیم SysAdmin و DevOps - بخش دوم

مرتضی باشسیز

سودوکست شماره ۴ – مفاهیم SysAdmin و DevOps – بخش دوم

در این پادکست توضیح دادم که DevOps بیشتر دارای چه ویژگی هایی باید باشه.
برای دانلود مستقیم این لینک رو کلیک کنید.