سودوکست شماره ۵ - دواپس باید چکار کند

مرتضی باشسیز

سودوکست شماره ۵ – دواپس باید چکار کند

در این پادکست توضیح دادم که کار اصلی یک نیروی دوآپس چه هست و درگیر چه مواردی باید باشد.
برای دانلود مستقیم این لینک رو کلیک کنید.