سودوکست شماره ۶ - مراحل T-Shooting

مرتضی باشسیز

سودوکست شماره ۶ – مراحل T-Shooting

در این پادکست توضیح دادم که وقتی یکی میاد میگه یه چیزی مشکل داره ما چیکار باید بکنیم. برای دانلود مستقیم این لینک رو کلیک کنید.