سودوکست شماره ۱ - مقدمه

مرتضی باشسیز

سودوکست شماره ۱ – مقدمه

در این پادکست توضیح دادم که هدف از این سری پادکست ها چی هست و به چه صورت قراره پیش بره.
برای دانلود مستقیم این لینک رو کلیک کنید.