سودوکست شماره ۲ - تفاوت بین توزیع‌های لینوکسی

مرتضی باشسیز

سودوکست شماره ۲ – تفاوت بین توزیع‌های لینوکسی

در این پادکست توضیح دادم که توزیع‌های لینوکسی چه تفاوتی باهم دارند و هنگام انتخاب توزیع‌های لینوکسی به چه نکاتی توجه کنیم.
برای دانلود مستقیم این لینک رو کلیک کنید.