لینوکس Archives | صفحه 5 از 6 | سودوئر

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت سیزدهم (کار با bash , ویرایش فایل)

در این قسمت راجع به ویرایش متن در لینوکس صحبت شده است و همینطور دستورات awk و sed برای ویرایش رشته و متن توضیح داده می‌شود . توضیح مختصر و طرز استفاده از ویرایشگر مهم vim نیز از موارد صحبت شده در این ویدیو است . برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت دوازدهم (کار با bash , عبارات منظم و دستورات مربوط)

در این ویدیو راجع به عبارات منظم و همینطور استفاده از دستور grep برای کار با رشته‌ها (String) و دستور find برای پیدا کردن فایل‌های لینوکسی  و همینطور قابلیت پایپ (Pipe) در پوسته متنی bash برای ارتباط دستورات با یکدیگر توضیح داده می‌شود برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت یازدهم (کار با bash , عبارتهای منظم)

در این ویدیو راجع به عبارات منظم (Regex) در پوسته متنی bash توضیح داده می‌شود . و همینطور دستور cut و نحوه استفاده از آن توضیح داده می‌شود برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت دهم (کار با bash , مدیریت فایل و دایرکتوری)

در این ویدیو دستورات و نحوه مدیریت فایل‌ها و دایرکتوری‌ها توضیح داده می‌شود . دستورات توضیح داده شده در این ویدیو به شرح زیر می‌باشد mkdir به منظور ساختن دایرکتوری rmdir برای پاک کردن دایرکتوری rm برای پاک کردن فایل و دایرکتوری touch برای دستکاری متادیتا metadata فایل و دایرکتوری cat , tac برای مشاهده […]

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت نهم (کار با bash , مفهوم دایرکتوری ها)

در این ویدیو راجع به مفاهیم دایرکتوری‌ها (پوشه ها) و زیردایرکتوری‌ها در لینوکس توضیح داده می‌شود . اینکه هر دایرکتوری در لینوکس چه مفهومی دارد و چه استفاده‌ای از آن می‌شود و همینطور نحوه کار کردن با دستور whereis برای یافتن فایل اجرایی دستورات و دستور file برای فهمیدن نوع فایل در لینوکس توضیح داده […]

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت هشتم (کار با bash)

دراین ویدیو راجع به دستورات مقدماتی پوسته bash صحبت شده است . مفاهیم پوسته bash و کار کردن با دستورات cd برای تغییر دایرکتوری و ls برای لیست گرفتن از محتویات دایرکتوری در این ویدویو توضیح داده می‌شود . برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت هفتم (شروع کار با bash)

در این ویدیو راجع به مفاهیم اولیه پوسته و bash صحبت شده است . همچنین با نحوه کار کردن با bash و توضیح دستور man و  اینکه منطق این پوسته به چه صورت است آشنا می‌شوید . همچنین صحبت در باره systemd , init از موارد مورد بحث در این ویدو است . برای دانلود […]

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت ششم (فرآیند بوت شدن سیستم عامل لینوکس)

در این ویدیو به صورت کامل فرآیند بوت شدن سیستم عامل لینوکس از لحظه روشن شدن سخت افزاری تا لحظه بالا آمدن کامل سیستم عامل توضیح داده می‌شود . برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت پنجم (نصب لینوکس CentOS 7)

در این بخش به صورت کامل سیستم عامل لینوکس توزیع CentOS 7 نصب و توضیح داده می‌شود . برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت چهارم (ساختار فایل سیستم لینوکس)

در این بخش در باره ساختار فایل سیستم لینوکسی توضیح داده می‌شود. اینکه ساختار دایرکتوری های لینوکسی به چه صورت است . برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت سوم (مفاهیم هسته و پوسته)

در این ویدیو مفاهیم هسته و پوسته به صورت مفهومی توضیح داده شده‌ است . برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش لینوکس : قسمت دوم (آشنایی با لینوکس) بخش دوم

موضوع صحبت شده در این قسمت درباره‌ی آشنایی بیشتر با لینوکس می‌باشد برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید